what if we survive

מה יקרה אם נשרוד?

סרטון קצר של ההוגה האמריקאי צ׳ארלס איזנשטיין שעוסק בשאלות שמגיעות אחרי השאלה הרגילה "האם ואיך נצליח להציל את העולם?". אייזנשטיין שואל מה יקרה אם נצליח לפתור את המשבר רק באמצעים טכנולוגיים? איך עשוי להיראות העולם? והאם היינו רוצים לחיות בעולם כזה?

הסופר והפילוסוף האמריקאי צ’ארלס איזנשטיין, שחשיבתו הייחודית צוברת עניין בקרב פעילי סביבה ורוח ברחבי העולם, מוכר בעבודתו שמתייחסת לכלכלה כסף ופרנסה ובהסתייגות גדולה ממדידה וכימות. הוא עסק רבות בכלכלת מתנות (להבדיל מכלכלת חליפין) ובחוכמה הרבה שאנחנו יכולים לשאוב מהטבע ובעידוד גישות הערכה איכותניות המבוססות על גישה ערכית שנעזרת באינטואיציה. איזנשטיין עוסק גם במשבר האקלים ובמערכת היחסים שיש לאדם עם הפלנטה עליה אנחנו חיים ונעזר לשם כך גם בשיחות עם אנשים מתרבויות ‘ילידיות’.

בסרטון הבא איזנשטיין כופר בתפיסה שהעיסוק במשבר האקלים הוא רק עניין של הישרדות, ומעז לשאול – באיזה מחיר נהיה מוכנים ‘לשרוד’ את משבר האקלים? האם גם במחיר של חיים אולטרה-טכנולוגיים שירחיקו אותנו מהטבע? האם ניתן בכלל לקרוא לחיים כאלו ‘חיים’? ובעצם, ‘באיזה עולם אנחנו רוצים לחיות’? השאלות של איזנשטיין עוסקות במהות של החיים האנושיים, בקשר בין האדם לסביבה שלו ובתפקיד המיוחד שיש לנו, בני האדם, בעולם. כמו בתחומים אחרים, גם כאן איזנשטיין מצליח לערער על פרדיגמות ותפיסות יסוד של חשיבתנו, על החשיבה הקווית שלנו ועל הפתרונות הטכנולוגיים שהתרבות שלנו מאדירה.

נשמח להיות איתך בקשר!