To thrive not to grow economy

כלכלה וכדור הארץ: תעלומת התיאוריה השגויה

מה בעצם הבעיה עם צמיחה כלכלית? בסרטון הזה חגי קוט, מומחה לכלכלה בת-קיימא, מסביר כיצד לא תיתכן צמיחה אינסופית במערכת סופית ושהבעיה טמונה באופן בו התיאוריה הכלכלית הרווחת היום תופסת את המערכת הכלכלית במנותק מהמערכת של כדור הארץ שבה היא פועלת. כחלופה הוא מציע תפיסה של 'כלכלה אקולוגית'.

‘קצת מעל התחזיות: המשק צמח השנה ב-3.3%’. כותרת כמו זו ב’דה מרקר’ בסוף שנת 2019 אופיינית לדיווחים בעיתונות הכלכלית. הידיעה הרחיבה שהמשק חווה התמתנות בצמיחה מאז 2017, אבל היא עדיין ‘מהירה ממרבית התחזיות’. אולם, מה זה באמת אומר ש’המשק צמח’? מה המשמעויות של זה בשביל חיי היומיום שלנו? ובעיקר: מה המשמעות של הצמיחה לאור המשברים הגדולים שאנו חווים כאנושות, כמו משבר האקלים?

בסרטון הזה, חגי קוט, כלכלן, מהמקימים של העמותה לכלכלה בת קיימא, ובוגר תכנית העמיתים של מרכז השל, מסביר בצורה בהירה את הכשל המרכזי בתיאוריה הכלכלית הניאו-קלאסית שמנחה את החשיבה הכלכלית כיום. הבעיה היא התפיסה של הכלכלה כמערכת סגורה, שבה אנשים עובדים בפירמות ומקבלים שכר שבו הם קונים את המוצרים והשירותים שהפירמות הללו מייצרות. ככל שהיא נתפסת ככזו, הכלכלה יכולה לגדול באופן אינסופי. צמיחה נתפסת כדבר שחיובי למשק, כי היא מעידה על פעילות יצרנית המייצרת עבודות ומאפשרת לנו לרכוש את הדברים שאנו רוצים.

הבעיה עם התפיסה הזו היא שאנחנו חיים בעולם סופי. כלומר, עולם עם משאבים מוגבלים כמו מים, קרקע, אנרגיה, מתכות, מינרלים ועוד, ועם השלכות סביבתיות לפסולת שאנו משחררים לאוויר, למים ולקרקע בצורה של גזי חממה, גזים מזהמים, שפכים, פסולת פלסטיק ועוד. אנו גם מבינים יותר ויותר אודות הגבולות הפלנטריים שפריצה שלהם עלולה להוביל את כדור הארץ למצב שאנחנו, כאנושות, לא חווינו מקודם. בעולם כזה לא תיתכן צמיחה אינסופית ומן הראוי שנשאל עד לאן בדיוק כדאי שנצמח.

החלופה שמציג חגי היא תפיסה כלכלית אחרת מהתחום של ‘כלכלה אקולוגית’. זהו תחום אינטרדיסציפלינרי, המציע ניסוח חדש ומאתגר לתאוריה הכלכלית, המכפיף אותה לחוקים הביולוגיים-פיסיקליים של כדור הארץ. זו תפיסה שרואה בכלכלה תת-מערכת במערכת על של כדור הארץ, שהיא סופית וסגורה. זו גם תפיסה ששמה במרכז את שאלת הגודל של הכלכלה ומציבה לנו אתגר שהוא חברתי ופוליטי לא פחות משהוא כלכלי: מהו הגודל האופטימלי של הכלכלה עבור האנושות, ועבור היצורים האחרים החיים על פני כדור הארץ, במגבלות הביו-פיזיות של הפלנטה.

אורך הסרטון: 15:23
שמע: עברית
קרדיט: כנס תודעה אקלימית והצלת הסביבה
פורסם: נובמבר 2019

ללמידה והעמקה בנושא:

  • מאמר של חגי קוט על הרעיון של כלכלה אקולוגית.
  • מאמר מתורגם קצר של דיויד קורטן, מחבר הספר ‘כשתאגידים שולטים בעולם’, אודות הבעייתיות של ההתנהלות שלנו כמו ‘בוקרים בספינת חלל’.
  • מאמר מתורגם של הרמן דיילי, מהאבות המייסדים של הכלכלה האקולוגית, המסביר מדוע שיטת הצמיחה איינה רק אנטי-סביבתית אלא גם לא כלכלית.
  • תרגום למאמרם המפורסם של קליפורד קוב, טד הלסטאד וג’ונתן ראו: ‘אם התמ”ג עולה – למה אמריקה ירודה?’, העוסק במגבלות של תמ”ג (תוצר מקומי גולמי) כמדד לשגשוג אנושי.
  • ללמידה והרחבה בתחום הרחב של ‘כלכלה אקולוגית’ מומלץ גם לבקר באתר אקו-ויקי, המנגיש (בעברית) חומרים רבים הקושרים אקולוגיה, חברה וכלכלה.

נשמח להיות איתך בקשר!