ice cliff on a body of water

מאה פתרונות להתחממות הגלובלית

מה ניתן לעשות כדי להתמודד עם משבר האקלים? פרויקט Drawdown הוא אחד התכניות המקיפות ביותר להתמודדות עם משבר האקלים. הוא בוחן את הפוטנציאל של עשרות פתרונות להפחתה של גזי החממה באטמוספירה, שהם זמינים וישימים, ניתנים להרחבה לקנה מידה גלובלי, והם מעשיים מבחינה כספית.

סדר הגודל של משבר האקלים גורם לא פעם לייאוש ואף אדישות: כיצד מתמודדים עם בעיה כל כך גדולה ומורכבת? ומה ניתן לעשות עכשיו, לפני שיהיה מאוחר מדי? פרויקט Drawdown מבקש להתמודד בדיוק עם האתגר הזה ומציע תכנית מקיפה לשנות את המגמה של ההתחממות הגלובלית.

המונח ‘Drawdown’ (או ‘הפחתה’ בתרגום חופשי) מתייחס לנקודה בזמן שבה ריכוז גזי החממה באטמוספרה יתחיל לרדת משנה לשנה. מטרת הפרויקט לבחון עשרות פתרונות המכוונים לשינוי ריכוז גזי החממה באטמוספרה: מחד, למנוע פליטה של עוד גזי חממה ומאידך, להפחית את הגזים שכבר נמצאים שם. החוקרים בדקו עשרות טכנולוגיות ופרקטיות, שרובן קיימות היום, וחלק קטן מהן בשלבי פיתוח מתקדמים, והעריכו את התרומה שלהן להפחתת גזי חממה אם יורחבו לקנה מידה גלובלי. הם מצאו שבשילוב נכון של פתרונות שונים אפשר להגיע ל-Drawdown עד מחצית המאה.

ברשימת הפתרונות של הפרויקט יש כמה מוכרים ולא מפתיעים כמו טורבינות רוח ואנרגיה סולארית. אולם, יש בראש הרשימה (מבחינת פוטנציאל הפחתה של גזי חממה) גם פתרונות פחות מדובררים כמו החלפת גזי הקירור במזגנים ומקררים (שהם גזי חממה חזקים), פתרונות הקשורים במערכת המזון, כמו צמצום בזבוז מזון ומעבר לתזונה עשירה במזון מן הצומח, ופתרונות שהם במהותם חברתיים כמו העצמה של נשים דרך חינוך לבנות והרחבת אפשרויות לתכנון משפחה.

תובנה מרכזית של הפרויקט היא שאין ‘תרופת פלא’ למשבר: אין דבר אחד גדול שאנחנו יכולים לעשות. משבר האקלים הוא בעיה מורכבת הדורשת מערכת שלמה של פתרונות, עם קשרי גומלין ביניהם, כאשר יישומם המשולב מגדיל את ההשפעה של אותם פתרונות לעומת היישום של כל אחד בנפרד. לדוגמה, בניינים ירוקים המתוכננים ליעילות אנרגטית מצמצמים את הדרישה לחשמל ומגדילים את היישימות של אנרגיה מתחדשת. יתר על כן, לא מספיק להתמקד בפתרונות המפחיתים פליטות משריפת דלקים פוסיליים או מחליפים אותם. לצורך הדימוי: אם יש לנו אמבטיה המלאה במים על גדותיה, לא מספיק לסגור את הברז (כלומר, הפחתת פליטת גזי חממה לאטמוספירה). נדרשים גם פתרונות ‘המנקזים’ את האמבטיה, כלומר, מסירים גזי חממה מהאטמוספירה, ובראשם שיקום המערכות הטבעיות שסופגות ומקבעות פחמן.

תובנה נוספת היא שאין גוף אחד שיכול לפתור את הבעיה. משבר האקלים דורש שינוי מערכתי ומבני בחברה והכלכלה הגלובליים. יש המון נקודות התערבות שונות ליישום פתרונות ברמה של יחידים, קהילות, וארגונים וברמה האזורית, הלאומית והגלובלית. כפועל יוצא, יש גם הרבה מקומות בהם אנחנו, כסוכני שינוי, יכולים לתרום בדרכים משמעותיות: גם אם אנחנו מרגישים קטנים אל מול ממדי המשבר.

בסרטון הטד הזה, צ’אד פרישמן, מנהל המחקר של פרויקט Drawdown, מתאר את הפרויקט, הרעיון המנחה שלו וכמה מהממצאים היותר מפתיעים שלו.

אורך הסרטון: 16:54 דקות
שמע: אנגלית (עם כתוביות בעברית ובערבית)
קרדיט: TED
פורסם: ספטמבר 2018

 

להרחבה על פרויקט Drawdown:

נשמח להיות איתך בקשר!